12 maj 2021 09:00-10:00Digitalt via Twentythree

KOMM bjuder tillsammans med MarLaw in till exklusivt webinar för medlemmar 

Alkoholreklam – ändrad praxis, nya möjligheter

Bildregeln i den svenska alkohollagen strider mot EU-rätten enligt en färsk dom från Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD).

PMÖD meddelade den 26 mars 2021 dom mellan Mackmyra Svensk Whisky AB och Konsumentombudsmannen (mål nr PMT 5507-18). Domen – som avser ett överklagande av en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) – gäller alkoholmarknadsföring i sociala medier och kullkastar en del tidigare regler, framför allt vad som får visas i bild, och ger i övrigt svar på flera intressanta frågor.

Domstolen (PMÖD) finner att den så kallade bildregeln i den svenska alkohollagen - som förbjuder alla andra bildinslag än ”varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar, eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken” - strider mot EU-rätten.

Det föreligger därför hinder för domstolen att tillämpa bildregeln för att förbjuda marknadsföring på Facebook och Instagram från svenska Mackmyra på det sätt som Konsumentombudsmannen (KO) yrkat. Målet handlade om sex stycken bilder med tillhörande text och som KO menar strider mot bildregeln i alkohollagen, en regel som nu helt alltså underkänts av den överprövande domstolen. Istället tillämpar domstolen, enligt ett alternativt yrkande av KO, regeln om särskild måttfullhet.

Resultat: Två av de ifrågasatta marknadsföringsinläggen med inkluderande bilder är i tillräcklig grad måttfulla enligt domstolen, medan fyra inlägg förbjuds eftersom de inte uppfyller kravet på särskild måttfullhet.

Domen är viktig för alla som är involverade i marknadsföring av alkohol och/eller har alkoholproducenter som uppdragsgivare.

Så, vad gäller fr o m nu angående marknadsföring av alkohol i sociala medier?

Datum: Onsdag 12 maj
Tid: kl 9.00 - 10.00 (tid för frågor via chatten sker i slutet)

Ur innehållet:

• Fyller bildregeln och kravet på särskild måttfullhet sitt syfte?
• I vilken utsträckning kan marknadsföring av alkohol i sociala medier begränsas?
• Vad gäller för BILD i sociala medier?
• Vad gäller för TEXT i sociala medier?
• Vad gäller i andra medier?
• Måste Konsumentverkets riktlinjer ändras?

Säkra din plats här!

Medverkande:

Christina Nylander
Förbundsjurist, Sveriges Kommunikationsbyråer

Cecilia Torelm Tornberg
Advokat/Partner på Advokatfirman MarLaw

Cecilia Torelm Tornberg är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Arrangörer