Byråcoachen och KOMM bjuder under hösten in till en serie webinar med fokus på arbetsmiljö och vår personliga hållbarhet.

Läs mer nedan👇

Välkommen att delta! 

Anmäl dig här!

Datum, tider och innehåll


09:00

Del 1 – Arbetsmiljö - grunden och vanliga funderingar just nu

Arbetsmiljön är viktig och omfattande. Vi har fångat upp en hel del frågor och funderingar från er byråledare och ger här svar på en del och berättar om det grundläggande ansvar och skyldigheter du har som arbetsgivare. Under webinariet finns möjlighet att ställa frågor och få svar direkt eller i vårt uppföljande webinarie två veckor senare.

Föreläsare: Veronica Johansson, Arbetsgivarföreningen KFO

Read more
Zoom
KFO


09:00

Del 2 – Arbetsmiljö, fördjupning om arbetsmiljön och Q&A

Vi fördjupar kunskapen och svarar på fler frågor om arbetsmiljöarbetet. Rättigheter, skyldigheter och hur vi kan agera effektivt. Vi anpassar innehållet så mycket som möjligt utifrån de frågor och utmaningar vi fångar upp från er i branschen. 

Så skicka in dina funderingar direkt till hej@byracoachen.se

Föreläsare: Veronica Johansson, Arbetsgivarföreningen KFO

Read more
Zoom
KFO


09:00

En boost för personlig hållbarhet och hälsa!


Hur blir det med den personliga hållbarhet och hälsan när vintermörkret och kylan lägger sig?

Det finns många enkla saker du som arbetsgivare kan göra för att stötta medarbetare till en bra hälsa samtidigt som det skapar gemenskap, en energifull arbetsmiljö och ökad effektivitet. Även på distans.

Kan vi få fler VD-citat som liknar detta “Fler kollegor än någonsin är med på vår PT-träning nu när den är online. Det är helt fantastiskt, och ger verkligen en fin gemenskap”? Vad gör ni redan idag som funkar bra?

“Hållbara medarbetare ger lönsamma bolag” är ett budskap vi hört Malin Ingevall föreläsa om tidigare.

Hälsan är var och ens ansvar samtidigt som ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren, så även här är ett bra samarbete en win win på flera sätt.

Read more
Zoom
Malin Ingevall


09:00

Stress och psykisk ohälsa - hur agerar jag som ledare/arbetsgivare på bästa sätt?


Hur kan vi fånga upp att en anställd inte mår bra i tid?

Det är vanliga frågor vi hör från chefer och ledare. I det här webinariet får du kunskap och verktyg för hur du som arbetsgivare kan förebygga och upptäcka negativ stress och psykisk ohälsa i tid, vad som händer i kroppen när du blir stressad och vad konsekvenserna kan bli. Du får med dig tips och verktyg på hur du kan agera på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Det är ju, som du vet, ett ansvar du som arbetsgivare har.

Föreläsare:
Jennie Janderö, legitimerad psykolog på Mindler

Länk till webinaret: https://zoom.us/j/96794816546

Read more
Zoom
Mindler


09:00

Det effektiva ledarskapet på distans

Cornonavirusets framfart ritar om kartan för våra verksamheter och det har nog aldrig varit viktigare med ett bra ledarskap med fokus på att tydliggöra vad som händer nu, vad som ska prioriteras, vilka mål som består och framförallt hur vi ska arbeta tillsammans då vi kanske inte sitter på samma plats längre.

"Över tusen studier visar att ett korrekt utformat och genomfört målsättningsarbete ökar arbetsprestation med 20-25%”

Men samtidigt blir också förmågan att skapa förutsättningar för högt medarbetar-engagemang på distans mer aktuell än någonsin. Något man ser i forskning är en utmanande uppgift för chefer. I föreläsningen får du sannningen om att leda på distans och framförlalt vad som chef behöver fokusera på i en allt mer digital värld, både vad det gäller framgångsfaktorer men även fallgropar.

Välkommen till webinarium gällande den ädla konsten att sätta mål och följa upp. Hur man skapar engagerande mål och aktivitet i en allt mer turbulent omvärld.

Föreläsare: Johan Book, HejEngagemang

Länk för att delta: https://zoom.us/j/99175575484

Read more
Zoom
HejEngagemang


Anmäl dig här!

Arrangeras av:

Byråcoachen är ett initiativ från DIK och Arbetsgivarföreningen KFO.

Om Byråcoachen 

Byråcoachen har sin utgångspunkt i tre begrepp – hållbarhet, lönsamhet och tillväxt – med vetskapen om att alla tre är förutsättningar för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara bolag där människor vill arbeta. Utifrån de insikterna, med ett ödmjukt och coachande förhållningssätt har vi satt ihop en grupp av partners som kan hjälpa kommunikationsbyråer att utvecklas.

För några av oss handlar det i första hand om att skapa bättre arbetsmiljö, för andra om att bidra till fler lönsamma bolag – men vi är helt eniga om att det är två sidor av samma mynt. Det, tillsammans med egna erfarenheter från branschen, är varför vi samlats under initiativet *Byråcoacherna.