Säkra din plats här!

10 december 09:00 - 10:00

KOMM och Sveriges Mediebyråer bjuder in till webinar tillsammans med MarLaw

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarades Privacy Shield – alltså överenskommelsen mellan EU och USA för överföring av personuppgifter – av EU domstolen i det så kallade Schrems II målet (C 311/18). Det skedde med omedelbar verkan, dvs utan övergångsperiod, och begränsar starkt möjligheterna att överföra personuppgifter från EU/EES till USA, såvida man inte har någon annan grund i dataskyddsförordningen (GDPR) att stödja sig på. Domen är en av de mest betydelsefulla från EU domstolen och får omfattande konsekvenser för svenska företag, annonsörer, myndigheter och organisationer, mht den omfattande användningen av amerikanska molntjänster och sociala medieplattformar.

Exempelvis är en annonsörs nyttjande av en personbild i reklam på Facebook och Instagram en personuppgift som träffas av domen och som i dagsläget är olaglig försåvitt man inte kan visa på ett samtyckesavtal tecknat efter 16 juli och där personen aktivt godkänner att bilden delas med USA.

I dagsläget måste alltså all överföringar av personuppgifter till USA som sker med stöd av Privacy Shield avbrytas!

Under seminariet går vi igenom huvuddragen i domstolens slutsatser samt tittar på de Rekommendationer från Europeiska Dataskyddsstyrelsen om kompletterande skyddsåtgärder vid tredjelandsöverföringar med anledning av Schrems II, som presenterades 10 november. Vi går igenom vilket ansvar man har vid överföring av personuppgifter till USA och sk tredje land samt vad ni kan göra i praktiken i dagsläget.

Vi går bland annat igenom:

• Hur man tar kontroll över och kartlägger personuppgiftsbehandling som kan innebära en överföring av personuppgifter till USA

• Vad en sk konsekvensbedömning innebär och hur den bör genomföras

• Skillnad för molntjänster och för andra tredjepartsverktyg

• Hur man ser till att skydda enskildas personliga integritet i enlighet med domen

• Behovet av att uppdatera modellavtal och andra avtal, samtycken, biträdesavtal och underbiträdesavtal

Detta webinar annordnas exklusivt för KOMM och Sveriges Mediebyråers medlemmar. 

Medverkande:

Cecilia Torelm Tornberg
Advokat/Partner på Advokatfirman MarLaw

Cecilia Torelm Tornberg är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Christina Nylander
Förbundsjurist, Sveriges Kommunikationsbyråer

Jonas Holm
Senior associate på Advokatfirman MarLaw

Jonas är specialiserad inom affärsjuridik, immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt. Jonas har gedigen erfarenhet från internationellt arbete med immaterialrätt, dataskyddsfrågor, lagstiftningsarbete och kollektiv rättighetsförvaltning i en EU-kontext och har arbetat som sakkunnig i Regeringskansliet. Han företräder regelbundet företag, organisationer och privatpersoner vid tvistelösning och i domstol. Jonas har skrivit författningskommentarer till upphovsrättslagen, är en flitigt anlitad föreläsare vid universitet och högskolor.

Lena Regeheim
Projektledare, Sveriges Mediabyråer

Arrangörer