9 november 09:00 - 17:00Sveriges Kommunikationsbyråer Stockholm

VARU riktar sig till dig som redan är ansvarig reklamutgivare. Kursen är en vidareutbildning och uppdatering av ARU men syftar även till att fördjupa den juridiska kompetensen. Observera att ett krav för medlemskap i Sveriges Kommunikationsbyråer är att minst en anställd har ARU-kompetens, vilket innefattar uppdatering med VARU-kurs vart fjärde år. Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare, ledning på kommunikationsbyrå, marknadschefer och andra som är operativt ansvariga för marknadsföringen och reklamen.

Kursens innehåll: 
– Ny lagstiftning och praxis
– Det marknadsetiska regelverket och Reklamombudsmannen (RO)
– Marknadskommunikation i sociala medier och influencer marketing
– Dataskyddsförordningen (GDPR) och Schrems II
– Medierätt i förändring
– Hållbarhets- och miljöpåståeenden
– Spellagen och de nya möjligheterna till marknadsföringslotterier
– Branschavtal

Kursavgift:
Medlemmar: 7850 kr ex moms
Icke-medlemmar: 9850 kr ex moms

(Kurslitteratur/JP marknadsnet värde 2 000 kr exkl. moms ingår, samt kursdokumentation.)

Vänligen notera att anmälan till VARU är bindande. I mån av plats finns det möjlighet att byta datum till ett senare kurstillfälle.


För mer information kontakta:
Christina Nylander, Tel + 46 8-679 08 06, christina@komm.se

Föreläsare

Christina Nylander
Förbundsjurist Sveriges Kommunikationsbyråer

Christina Nylander är sedan 2005 förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer. Hon är sedan länge specialiserad på de juridiska områden som berör alla som arbetar med marknadskommunikation.

Önskedrömmen var att bli journalist, informatör eller projektledare på reklambyrå, men efter några år på reklambyrå, så började det juridiska intresset spira. Efter jur kand examen och med mer än 10 års erfarenhet som jurist och advokat på Advokatfirman MarLaw (tidigare Advokatfirman för Marknadsrätt) samt som författare till flera böcker inom marknadsrätt och medierätt, var hon sen som klippt och skuren för uppdraget som förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer. En stor del av Christina Nylanders tid ägnas åt medlemsrådgivning. Det innebär att medlemmarna ringer eller mejlar in juridiska frågor, som oftast rör marknadsrätt, upphovsrätt eller varumärkesrätt. Många frågor rör också avtalsrätt, företrädesvis samarbetet mellan byrå och uppdragsgivare.

Läs mer

Cecilia Torelm Tornberg
Advokat / Partner MarLaw

Cecilia Torelm Tornberg är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Läs mer