1 februari - 14 mars 2021

Tävlingsvillkor & ansvar

För att tävla i Young Lions 2021 krävs det att du är 31 år eller yngre (född på eller efter den 21 juni 1989). Man tävlar i team om två personer, antingen från samma eller olika företag. 

Kategorierna för 2021 års tävling är PR, Design, Digitalt, Media (ny) och Marketers (ny)

För att delta i Young Lions krävs det att du anmäler dig dagen innan briefen släpps dvs senast 8 mars 2021. För kategori PR, Design, Digitalt och Media krävs att du jobbar på en kommunikationsbyrå/mediebyrå. För kategorin Marketers krävs att du jobbar för ett varumärke. 

Uppgiften
Uppgiften är att ta fram en kampanj efter given brief från en idell organisation. Briefen varierar något beroende på tävlingskategorin. Årets organisation presenteras i samband med att briefen släpps och väljs ut av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Genom att lämna in bidrag i tävlingen ger du ditt tillstånd till Sveriges Kommunikationsbyråer och samarbetspartners att använda materialet med deltagarens namn vid publicering kring tävlingen.

Önskemål från uppdragsgivaren att helt eller delvis förvärva ägande- och förfoganderätt till materialet skall säkerställas och särskilt överenskommas med teamet som skapat materialet.

Ett team per kategori belönas (10 personer 2021) och teamen får det digitala festivalpasset (värde 599 euro per person) betalt.

För frågor tveka inte att kontakta:
Julia Urbán, Produktionsledare
julia@komm.se