Q&A

Här kommer vi löpande publicera frågor som kommit in om årets brief och tävling.

Är det okej att lämna in sitt bidrag på Engelska/ Is it okey to submit our entry in english? Helt okej att skicka in på svenska eller Engelska / It's okey to submit your entry
in Swedish or English.

Får man skicka in i flera kategorier? 

Ja, som meddelat till alla tävlande går det bra att tävla i flera kategorier. Det går enbart att vinna en kategori. 

Räcker det att rikta sig till en av målgrupperna i briefen?
Ja, ni väljer själva vilken/vilka av uppdragsgivarens målgrupper som ni vänder er till. 

Kan man skicka in flera bidrag i samma kategori?
Det är okej att skicka in flera bidrag i samma kategori men ett team kan enbart vinna en kategori.

Ska man förverkliga caset? Söka sponsorer eller liknande?
Det ska man inte göra, det är ett fiktivt case men självklart inom rimliga gränser. Alltså caset bör kunna förverkligas.  

Vad är definitionen av begränsad i detta fall? Och hur ska vi förhålla oss till det?
Ni behöver bara ha det i åtanke, det behöver inte begränsa ert case.

Är målsättningarna satta i en prioriterad ordning som målgrupperna?
Det är en prioriterade målsättningar, men ni får själva välja vilken/vilka målsättningar ni vill jobba mot. Det kommer inte bedömas annorlunda om ni väljer en mindre prioriterad målgrupp.

I filmkategorin. Är det en film som ska skapas eller kan man presentera ett storyboard? Och måste man använda eget filmmaterial eller får man använda klipp från andra reklamfilmer t.ex.?
Det är upp till er hur ni vill göra och vad ni hinner med. Ni får filma ert eget material eller använda klipp. OBS! Ni måste själva se till att ni har tillåtelse att använda allt material som ni använder i den eventuella filmen.

I filmkategorin. Får vi ta hjälp av andra för ljussättning, ljud eller set design? 
I huvudsak är det ni som är anmälda som ska göra allt. Det är två personer som kan vinna tävlingen och inte fler.

Praktisk information om inlämningen
Då vi vill att juryn skall bedöma bidragen anonymt vill vi be er att varken inkludera namn eller byrå/företag i era inskick.

Bidraget skickas in till younglionssweden@komm.se, vänligen skriv följande i rubriken: Kategori + Bidragsnamn.

Om bidraget är för stort för att bifoga på email, vänligen länka till plats för nerladdning så som exempelvis wetransfer, länken måste vara giltig i minst 14 dagar efter inlämning.