Tävlingsvillkor & ansvar

För att tävla i Young Lions 2023 krävs det att du är 30 år eller yngre (född på eller efter den 23 juni 1992). Man tävlar i team om två personer, antingen från samma eller olika företag, tävlingen tillåter inga studenter utan du som tävlar måste vara yrkesverksam. För att delta i Young Lions krävs det att du är anmäld till tävlingen innan briefen släpps d.v.s senast 3 mars 2023. 

Genom att lämna in bidrag i tävlingen ger du ditt tillstånd till Sveriges Kommunikationsbyråer och samarbetspartners att använda materialet med deltagarens namn vid publicering kring tävlingen. Önskemål från uppdragsgivaren att helt eller delvis förvärva ägande- och förfoganderätt till materialet skall säkerställas och särskilt överenskommas med teamet som skapat materialet. Ett team per kategori belönas (8 personer totalt år 2023) och teamen får festivalpasset (värde 1.500 euro per person) betalt av vår generösa sponsor TV4.

Varje team ansvarar för att säkerställa att man har rättigheter att använda alla bilder och musik som kan förekomma i inskickat bidrag. Vi rekommenderar användning av stockbilder. 

För att delta behöver du kunna närvara under festivalveckan i Cannes 19-23 juni. Vinnande team bekostar själva flyg och boende till/på festivalen. 

Uppgiften
Uppgiften är att ta fram en kampanj efter given brief från en ideell organisation. Briefen och vad som skall lämnas in varierar något beroende på tävlingskategori. Årets organisation presenteras i samband med att briefen släpps och väljs ut av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Läs mer om varje kategori nedan! 

Praktisk information om inlämningen 

Då vi vill att juryn skall bedöma bidragen anonymt vill vi be er att varken inkludera namn eller byrå/företag i era inskick. Själva mailet behöver inte vara anonymt utan enbart själva PDF-filen. 

Bidraget skickas in till younglionssweden@komm.se, vänligen skriv följande i rubriken: Kategori + Bidragsnamn.

Om bidraget är för stort för att bifoga på email, vänligen länka till plats för nerladdning så som exempelvis wetransfer, länken måste vara giltig i minst 14 dagar efter inlämning.

Kategoribeskrivningar

Briefen kommer att skilja sig lite mellan olika kategorier och det kommer ni få reda på först vid briefsläpp men nedan ser ni övergripande info om varje kategori och vad som lämnas in i respektive kategori:

För tävlande i kategori PR
Uppdraget är att skapa en PR-kampanj som ska sträva efter ökad kännedom och skapa/förstärka relationen till organisationens målgrupper. Som tillägg skall ni identifiera och bygga relationer med viktiga aktörer (exempelvis journalister, intressegrupper, opinionsbildare etc.).

- Bidraget skall lämnas in som en högupplöst PDF-fil i valfri storlek.
- En referensbild (visas vid nominering etc.)
- Skall innehålla en sida som summerar er insikt och idé.

För tävlande i kategori Film

Uppdraget är att skapa en kampanjfilm som svarar på briefen.

- Film på valfri längd men max 1 min 30 sekunder.
- En PDF-fil innehållande runt 300 ord, som förklarar hur ni löst briefen.
- En referensbild (visas vid nominering etc.)

För tävlande i kategori Digitalt

Uppdraget är att skapa en integrerad kampanj där sociala medier används som teknik och plattform.

- Bidraget skall lämnas in som en högupplöst PDF-fil i valfri storlek.
- En referensbild (visas vid nominering etc.)
- Skall innehålla en sida som summerar er insikt och idé.

För tävlande i kategori Media

Tävlande i Media behöver inte komma på en egen kampanjidé utan skall istället fokusera på att sprida ett redan formulerat budskap, mer information kommer när briefen släpps. 

- Bidraget skall lämnas in som en högupplöst PDF-fil i valfri storlek.
- En referensbild (visas vid nominering etc.)